top of page
Shinkawa UTC2000 Cu

Manufacturer: Shinkawa
Type: Wire Bonder
Model: Shinkawa UTC2000 Cu
Description: Shinkawa UTC2000 Copper Wire Bonder

Shinkawa UTC2000 Cu

SKU: Shinkawa UTC2000 Cu
    • Manufacturer: Shinkawa
    • Type: Wire Bonder
    • Model: Shinkawa UTC2000 Cu
    • Description: Shinkawa UTC2000 Copper Wire Bonder
bottom of page