top of page
Shinkawa UTC2000

Manufacturer: Shinkawa
Type: Wire Bonder
Model: UTC2000
Description: Shinkawa UTC2000 Gold Wire Bonder

Shinkawa UTC2000

SKU: UTC2000
    • Manufacturer: Shinkawa
    • Type:Wire Bonder
    • Model: UTC2000
    • Description: Shinkawa UTC2000 Gold Wire Bonder
bottom of page