top of page
Shinkawa UTC5000 Super NeoCu

Manufacturer: Shinkawa
Type: Wire Bonder
Model: UTC5000 Super NeoCu
Description: Shinkawa Gold Wire Bonder (NEW)

Shinkawa UTC5000 Super NeoCu

    • Manufacturer: Shinkawa
    • Type: Wire Bonder
    • Model: UTC5000 Super NeoCu
    • Description: Shinkawa Gold Wire Bonder (NEW)
bottom of page